Фахри

Вилата и гледката е уникална. Обиколихме и град Смолян, близо е бил около 10км.

Фахри